Yeni Normalde Denemek ve Satın Almak

Geleneksel Alışveriş Alışkanlığı

Alışveriş, dünyaya ilk adımların atılmasının ardından kişilerin son anına kadar düzenli olarak yaptığı bir aktivitedir. Ülkeden ülkeye kültürden kültüre değişen özellikler gösteriyor olsa da yerleşmiş olan bir geleneksel alışveriş alışkanlığı bulunmaktadır. Bu alışkanlığa göre mağazaları gezip, alışveriş için saatlerce vakit harcamak olağan bir şeydir. Geleneksel alışverişin kişiler üzerinde pek çok rahatlatıcı etkisi bulunsa da öte yandan modern dünyada zamanın efektif kullanımı konusunda kişileri zora sokmaktadır. Tüm bu başarısız zaman yönetimine ek olarak kişilerin hissetmiş olduğu fiziksel yorgunlukta günlük hayatın seyrini bozmaktadır.

Sanal Alışveriş Kültürü

2000’li yılların ortasından itibaren ve özellikle son beş yılda sanal alışveriş, yemek sektöründe yapmış olduğu atılımı diğer sektörlere de aktarmıştır. Önemli teknoloji firmalarının bu alanda ciddi yatırımlar yapması ve kullanıcı yanlısı yeni pazarlama stratejilerinde bulunması kişilerin alışveriş alışkanlığını değiştirmekte önemli etkiye sahiptir. Geleneksel alışverişin aksine vaad etmiş olduğu zaman yönetimi dostu oluşu en büyük artılarından. Dahası çok daha fazla ürüne daha kısa sürede erişim imkanına sahip olunması müşteriler için bir cazibe unsurudur.

Covid-19 ve Alışveriş Kültürü

Covid-19 salgınının mutlak bir şekilde hüküm sürdüğü özellikle ilk yılda, pek çok kişi gıdadan hobiye, hobiden giyime kadar pek çok ihtiyacını sanal yollarla karşılamış ve bu sebeple sanal alışveriş sektörünün ciddi oranlarda büyümesine vesile olmuştur. Sanal alışverişin sağlamış olduğu hız, rahatlık ve salgına yakalanma riskinin düşük oluşu göz önünde bulundurulduğunda pek çok kişinin alışveriş yaparken başvurduğu tek yol olmuştur. Dahası salgının eskisi kadar kısıtlayıcı olmadığı günümüzde dahi yerleşmekte olan sanal alışveriş eğilimi, hız kesmeden kullanıcılar tarafından sürdürülmektedir.

Sanal Alışverişin Dezavantajları

Pek çok olumlu özelliklerine rağmen sanal alışverişinin kullanıcılarının alışveriş esnasında ve sonrasında memnun olmadığı hususlar bulunmaktadır. Örneğin, ürünlerin kalitesini anlama konusunda ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. Bir diğer önemli dezavantaj ve pek çok ürün iadesinin de sebebi, seçilen ürünleri müşterilerin deneme şansına sahip olmamasıdır. Müşterilerin satın almak istedikleri parçaları deneme imkanının bulunmaması, kişilerin alışveriş sürecindeki hazzını sekteye uğratmaktadır. Bununla beraber sanal alışveriş aktifliklerini de olumsuz etkilemektedir.

Sanal Alışveriş Kabinleri

Alışveriş kültürünün özellikle Covid-19 salgınının da etkisiyle hızla değişmesiyle, günümüzde sanal alışveriş kabinleri çok büyük bir ihtiyaca cevap vermektedir. Sanal deneme kabinleri sağlamış olduğu hizmet ile kıyafetlerin sanal olarak denenmesini mümkün kıldığı gibi kullanıcıların güvenli ve rahat bir şekilde alışveriş süreçlerine devam etmelerine de yardımcı olmaktadır.

Sanal Deneme Kabinleri, Covid-19 ile Mücadelede Gerçek Olanın Yerini Alabilir Mi?

Halihazırda çok büyük bir kitleye sahip olan sanal alışveriş pazarı, ürün deneme imkanının sanal bir şekilde sağlandığı sanal deneme kabinleri ile son derece olumlu bir ivme kazanmaktadır. Kullanıcıların sanal alışveriş esnasında neredeyse en büyük sorunlarından biri olan bu konuya yüksek verimlilik ile cevap veren bir projenin hayata geçirilmesi sektörde çığır açan bir gelişmedir. Dahası tüm sanal deneme kabinlerinin tüm bu faydaları göz önüne alındığında gerçek kabinlerin yerini almaması için hiçbir engel bulunmamaktadır.

Sanal Deneme Kabinlerinin Perakendeciler İçin Katkıları

Sanal deneme kabinleri sadece kullanıcılar için faydaları olan bir proje değildir. Pek çok marka sahibi, sıkça ve memnun bir şekilde yapılan alışverişler ile sahip olduğu gelir hacmini artırmaktadır. Öte yandan fiziksel bir mağazanın sahip olduğu çalışan gideri ve kira gideri gibi gider kalemlerinin de azaltılmasına yardımcı olacaktır. Öte yandan mevcut fiziki mağazaların sahip olduğu yetersiz deneme kabinleri problemi de ortadan kalkacaktır. Tüm bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, sanal deneme kabinlerinin sadece kullanıcılar için değil aynı zamanda mağaza sahipleri için de satış kültürünü değiştirebilecek bir güçte olduğu görülmektedir.

Sanal Deneme Kabinlerinin Geleceği

Son zamanlarda sanal deneme kabinlerinin kazanmış olduğu ivme ve kişilerin hayatlarına yönelik sağladığı kolaylık; hız düşürmeden talebin artacağına yönelik bir işarettir. Milenyum ve teknoloji çağı olarak bilinen günümüzde, artık her şeyin hızlı ve teknolojik bir hal aldığı düşünülürse çok daha fazla perakendecinin sanal deneme kabinlerini kullanmaya başlayacağını söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu sebeple sanal deneme kabini fikrini, geç olmadan yakalamak ve bir perakendeci olarak kullanmaya başlamak şirketin veya şirketlerin büyümesine katkı sağlayacaktır.

GAMZE ÇOBAN