Stanford’dan Yıllar Sonra Bir İlk: Sürdürülebilirlik Okulu

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan Stanford Üniversitesi, 70 yıl aradan sonra yeni bir fakülte açtı. Stanfor Üniversitesi Sürdürülebilirlik Fakültesi, küresel iklim ve sürdürülebilrlik sorunlarına yönelik çözümler üretmeyi hedefliyor. Stanford Başkanı Marc Tessier-Lavigne, fakültenin bulunduğumuz gezegeni daha iyiye götürecek çözümler üretmeye odaklanacağını söylüyor. John Doerr ve Ann Doerr çifti bu fakülte için 1,1 milyar dolarlık bağış yaptı. Bu fon, tek seferde Stanford Universitesi’ne yapılan en büyük bağış olma özelliğini taşıyor. Stanford Üniversitesi Sürdürülebilirlik Üniversitesi’nin toplam bütçesi yaklaşık 1,6 milyar dolar.

70 Yıl Aradan Sonra Bir İlk

Tam adı Stanford Doerr School of Sustainibility olan fakültenin açılmasında; öğrenciler, personeller ve eski mezunlar önayak olmuş. Üniversite bileşenlerinin isteği üzerine açılan ve 70 yıl aradan sonra açılan ilk fakülte olma özelliği taşıyan bu faülte, üniversitede bulunan ilgili bölümleri biraraya toplayacak. Stanford Doerr School of Sustainibility kapsamında biraraya getirilecek tesislerden bazıları:

·       İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi

·       Stanford Woods Çevre Enstitüsü

·       Precourt Enerji Enstitüsü

·       Stanford Üniversitesi Dünya, Enerji ve Çevre Bilimleri Okulu

Bu bölümlere, üniversite genelinden öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri getirilmek planlanıyor. Ayrıca önümüzdeki yıllar içerisinde yeni akademisyenler fakülte kadrosuna katılacak. Kate Maher, Stanford-Doerr Sürdürülebilirlik Okulu’nun birçok disiplini ve çalışma alanını aynı çatı altında toplayacak ve bu paylaşımdan faydalı çözümler ortaya çıkaracak bir fakülte olacağını söylüyor. Yeni fakülte; iklim değişikliği, sürdürülebilir şehirler, dünya ve gezegen bilimleri, enerji teknolojisi, gıda ve su, insan sağlığı ve çevre, doğal çevre, insan toplumu ve davranışı olmak üzere sekiz bilim dalını incelemeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlik Üzerine Özgün Bir Yaklaşım

Somut etkiler elde etmek hedefi ile açılan bu fakülte; farklı üç parçadan oluşan bir yapıdan oluşacak:

·       Akademik bölüm: Stanford Earth ( Stanford Üniversitesi Dünya, Enerji ve Çevre Bilimleri) fakültesi gibi birçok fakğülteden öğretim görevlisi yeni fakülteye geçiş yapacak ve önümüzdeki on yıl içerisinde 60 öğretim görevlisi kadroya katılacak. İşe alımlar; iklim bilimi, sürdürülebilirlik, çevre gibi konulara odaklanacak.

·       Disiplinlerarası enstitüler: Çözüm üretme ve bilgi edinme sürecinde disiplinlerarasında bir köprü görevi edinecek.

·       The new Sustainability Accelerator: Bu yapı, araştırmacıların görevlerini yapmaları için gereken teknolojik gereklilikleri yerine getirecek, prototipleri iyileştirmelerine yardımcı olacak yüksek teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak.

Stanford Üniversitesi Sürdürülebilirlik Okulu, öğrencilerin çalışma alanı ne olursa olsun müfredat, araştırma ve proje imkanı sağlayacak. Ayrıca gezegenimiz için büyük bir tehlike olan iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik zorluğu olan konulara çözüm üretmek için diğer okullarla işbilriği içinde olacak. Profesyonel eğitimin yanı sıra çeşitli ek programlar sağlayarak süreci hızlandırmak hedefleniyor.

Ookulun ismi için seçilen “sürdürülebilirlik” kelimesi, dünyanın karşı karşıya kaldığı problemler için acil ihtiyacı vurguluyor. Dünya, iklim ve toplum yaratılışı olmak üzere üç ana konu üzerine odaklanacak olan bu fakülte, üniversitenin onlarca yıllık birikimi ve çalışmaları ile bu alanda liderliği elinde tutabilir. Stanfırd Üniversitesi, fakülte açılmadan önce birçok komitenin ve birimin fikirlerini alarak sağlam bir temel oluşturmaya çalıştı.